DO RE MI življenJA

 

DO-RE-MI na 1, 2, 3: Pisana druščina v gozdu

 

V želji, da bi svet spoznavanja glasbenih elementov in prvin postal bližji vsem otrokom in njihovim staršem, vzgojiteljem in vzgojiteljicam ter učiteljem in učiteljicam, je nastala avtorska pravljična zgodba DO-RE-MI na 1, 2, 3: Pisana druščina v gozdu.

 

V čudovit in čarobni svet gozda nas popeljejo glavni liki: DO, RE in MI. Zgodba se povezuje z didaktičnimi igrami, ki jih igramo na različne načine, tudi ob pomoči priloženih igralnih kartic. Vsebinsko bogata in razgibana knjiga je namenjena MALIM in velikim GLAVicAM in jih spodbuja k aktivnemu sodelovanju, vključuje njihova čutila in zaznave in raste skupaj z otrokom in njegovim pridobljenim znanjem. Prepoznavanje in učenje glasbenih prvin spretno povezuje z gozdom, do katerega nas uči gojiti spoštljiv odnos. Številne »idejnice« in didaktične igre so preplet pravljične zgodbe, obenem se z njimi, preko igre, na preprost, izviren in konkreten način učimo tudi drugih področij življenjskega učenja. Zgodba vključuje elemente glasbene in gozdne pedagogike, ki otroka spodbuja in razvija njegov način razmišljanja in dojemanja. Oba elementa povezuje tudi z drugimi pomembnimi področji razvoja otroka ali celotne skupine, kot so: matematika, govor in jezik, motorika in gibanje, okolje in prostor, umetnost in kultura ter druga področja. Z izvirnim in konkretnim pristopom razvija pozornost, govorne in slušne zaznave, uri koncentracijo in spomin ter spodbuja socialno-čustveni razvoj. Z igrami, ki so usmerjene na način izkustvenega učenja in učenja s čutili, obenem primerne za vse učne tipe, otrok razvija in utrjuje ritmične vzorce in posluh ter razvija občutek za skupinsko delo. Knjiga je stopenjsko razdeljena, zato raste skupaj z uporabnikom in njegovim pridobljenim znanjem. Nudi zavetje večjemu številu uporabnikov, saj po njej ne pišemo. Pisalo nadomestijo priložene igralne kartice. Maja 2017 je knjiga z igralnimi karticami prejela tudi nagrado za inovativnost.

 

Naj vam bo knjiga v navdih kot prijetno, ustvarjalno in zabavno učenje na vsakem koraku …, da bi naravo in gozd začutili z vsemi čutili in v vsej njeni veličini letnih časov, jo znali občudovati, se v njej igrati. Naj vam bo čudovita popotnica v svet spoznavanja prvih not ali preprosto vsakdanje razvedrilo. Zaigraj se skupaj s pisano druščino tudi TI v vseh mesecih koledarskega leta, skozi vse letne čase.

 

Jerneja Sojer Smerdu, avtorica pravljično-didaktične knjige in didaktičnih iger

 

 

 

 

 

SAMO 25,00 EUR + stroški dostave 

 

(redna prodajna cena:

38,00 EUR + stroški dostave)

S Splošno uredbo o varovanju podatkov (GDPR), Vam zagotavljamo, da Vaše podatke ob naročilu uporabljamo zgolj za namen nakupa in posredovanju naročenih izdelkov, ter jih ne hranimo v namen obveščanja (e-novice) ali obdelave.

didaktična knjiga in igre, JeDO-RE-MI na 1, 2, 3: Pisana druščina v gozdu, Jerneja Sojer Smerdu, DO-RE-MI življenJA