logo_operacija_Igra_nas_povezuje.png

 

Vodilni partner projekta:

DO-RE-MI življenJA, izobraževanje, kultura in poslovne storitve Jerneja Sojer Smerdu s.p.

Partnerji: 

Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka;

Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti;

Športno, kulturno in izobraževalno društvo Gibalnice

Občine izvajanja: Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica

Predvidena vrednost operacije: 67.322,54 €

Znesek sofinanaciranja: 47.939,62 €

Namen operacije je nadgraditev delovnih praks in procesov z novimi metodami in inovativnimi tehnikami s pomočjo ustrezne infrastrukture in pripomočkov. Oblikovanje inovativnega programa s povezovanjem terapevtskega gibanja / senzornega gibanja z glasbeno terapijo. Vključevanje ciljnih skupin v izobraževalne procese na prostem (narava).  

Operacija predvideva ureditev osnovne infrastrukture za izvedbo delavnic in programov za uresničevanje ciljev. Predvidene aktivnosti, poleg priprave tehnične dokumentacije in koordiniranja oz. vodenja projekta, so:

 1. . ureditev parkirnih mest za uporabnike delavnic in igralnih programov (izkop, nasutje, ureditev odvodne rešetke, ureditev jaškov, asfaltiranje, postavitev vstopnih vrat)

                                                                                                                

2. izgradnja igrišča / maneže za malo šolo jahanja in povezovanja terapije s konji z terapevtskim gibanjem in glasbeno terapijo (ureditev drenaže v površini 100 m2, izdelava in montaža ograje, dobava in nasutje peska).        

 

3. izgradnja sanitarij za uporabnike (izkop, ureditev temeljev za sanitarije površine 10 m2, izkop in ureditev jarka za kanalizacijo, izkop in ureditev jaška za vodo, zidava objekta, ureditev tlakov in ometov, dobava in montaža talnih oblog, vrat, oken, sanitarne opreme)  

                                                                                                                                               

4. izgradnja površin za dovoz živali (postavitev ograje in dovoznih vrat, ureditev drenaže na površini 200 m2)  

             

5. polaganje satja za utrditev igrišča / maneže in dovoza.  

Operacija se izvaja na področju Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica. Delavnice in igralni programi potekajo v vseh treh občinah s sodelovanjem partnerjev.                                                                                                                                       

Operacija predvideva izgradnjo igral na prostem (postavitev igral in postavitev mize in klopi). Predvidena je uporaba obnovljivih virov energije za izboljšanje stanja in varovanja okolja (izgradnja sončne elektrarne 11kW za potrebe izvajanja programov).

Preko igralno-informacijske točke želimo lokalno prebivalstvo osveščati in izobraževati o pomenu in varovanju naravnega okolja (postavitev info-igralnega kozolca: grafični in vsebinski koncept table, izdelava in montaža kozolca). Skozi program bo oblikovan nov program terapevtskega gibanja / senzornega gibanja otrok in mladih s posebnimi potrebami (nakup pripomočkov za izvedbo terapevtskega gibanja, izvedba delavnic in programov - terapevt, klient (skupina) in senzorno gibanje.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj / 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom v letih 2019-2020

 

Več o operaciji in virih financiranja na:

https://las-snezniknanos.si/pro...//izbrani-projekti/4-poziv

https://las-snezniknanos.si/.../4-poziv/igra-nas-povezuje

https://www.eu-skladi.si/