DO-RE-MI življenJA

DO-RE-MI življenJA

DO-RE-MI življenJA
DO-RE-MI življenJA

Z VAMI OD 17. maja 2013 niza odlične zgodbe

DO-RE-MI življenJA
DO-RE-MI življenJA

JERNEJA SOJER SMERDU

ANDREJ SMERDU

POLONA SMERDU

VALENTIN SMERDU

DO-RE-MI življenJA z dejavnostjo izobraževanja in kulture nudi več področij, na katerih gradi svoje poslanstvo:

MUZIKA, ŠTUDIJSKI KROŽKI, IGRAČA VESELJE OBRAČA, ZGODOVINSKO RAZISKOVANJE, RODOSLOVJE, INTERPRETATIVNO VODENJE PO ZELENEM KRASU. Znanje in izkušnje prenašamo na ljudi v vseh življenjskih obdobjih: otroke, mlade, odrasle, upokojence.

Naša 3U načela: UČENJE, USTVARJALNOST in UŽITEK

Pri projektu pravljično-didaktične knjige DO-RE-MI na 1, 2, 3: Pisana druščina v gozdu so sodelovali:

Oblikovanje glavnih likov: Michaela Selmani, dipl. obl. vizual. kom.

Ilustracije: Tina Červan, dipl. graf. kom.

Oblikovanje: Miha Dolenc, inž. mep. in Michaela Selmani, dipl. obl. vizual. kom.

Lekoriranje in prevod: Andreja Blažič Klemenc, prof. slov. in angl.

Recenzije:

Ana Celin Lenarčič, mag. akad. gl. komp., prof. gl.

mag. Špela Habič, univ. dipl. inž. gozd.

Miha Šušteršič, prof. mat.

Andreja Blažič Klemenc, prof. slov. in angl.