DO RE MI življenJA

MNENJA O DELAVNICAH

20170909-IMG_6288.jpg

Delavnice sem se udeležila s 7-letnim sinom in 3-letno hčerko, ki sta z zanimanjem prisluhnila zgodbi, še posebno, ker je bila pospremljena z glasbo in različnimi igrami. Domov smo se vračali z lepimi vtisi in se o gozdnih dogodivščinah pogovarjali še vso pot do doma.

Taja, mamica

Vedno znova smo ponosni na Jernejo, ki nas je s svojimi idejami in pozitivno energijo prepričala že kot udeleženka natečaja Inovativna Postojna 2017!

Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna

Fantastično! Zveneči kozarci so mi bili najbolj všeč. Bom pa morala še malo vaditi.

Hana, 7 let

Najlepše mi je bilo, ko sem tekel do gozda in nazaj.

Nik, 8 let

Igrivo, zabavno, poučno. Mojima fantoma je bilo zelo všeč. Sta rekla, da bi se še kdaj vrnila na takšno delavnico.

Tjaša, mamica

MNENJA O KNJIGI DO-RE-MI na 1, 2, 3: Pisana druščina v gozdu

Pravljično-didaktična knjiga nazorno. raznoliko in ustvarjalno poveže več učnih področij z glasbenimi elementi in je primerna za otroke različne starosti, saj jim predstavi glasbo na nazoren način v kombinacijami z didaktičnimi igrami, primernimi za šolsko ali domačo rabo. S tem spodbuja otrokovo kreativnost in motivira z drugačnim pristopom.

Ana Celin Lenarčič, mag. akad. gl. komp., prof. gl. 

Gozd je najbolj kompleksen ekosistem in zato najboljša učilnica v naravi. Avtorica je učenje in razlage pojmov iz sveta glasbe oprla na ogrodje gozda in s tem povezala glasbeni svet z naravo, ki je v navdih tudi neštetim glasbenim ustvarjalcem. Dogodivščine otrok v gozdu so na izviren in domišljen način ponujene tako otrokom samim, staršem in pedagogom pa kot vodnik in zgled za neizčrpne možnosti sproščenega in igrivega učenja tako s področja glasbe kot drugih vsebin, npr. matematike, slovenščine, angleščine, naravoslovja. Enako pomembni so tudi gibanje na svežem zraku ter doživljanje gozda z vsemi čutili, opazovanje ter spremljanje sprememb v naravnem okolju skozi celo leto. Glede na dejstvo, da živimo v eni najbolj gozdnatih dežel, kjer je gozd skoraj za vsako hišo ali le par minut oddaljen od nje, resnično upam, da bo s pomočjo tega dela glasbeni pouk čim večkrat potekal na prostem, v gozdu.

mag. Špela Habič, univ. dipl. inž. gozd.

Skozi vsebino knjige so na preprost, ustvarjalen, privlačen, izviren in konkreten način bralcu predstavljeni osnovni matematični pojmi: preštevanje, računske operacije, geometrija in merjenje ... Omenjene pojme avtorica na naraven način poveže z elementi glasbene teorije - preko privlačnih sličic in razlag, nazornih primerov in raznih didaktičnih iger. S tovrstnimi povezavami je oblikovanje otrokovega matematično-logičnega razmišljanja veliko uspešnejše. Vsebine so didaktično ustrezno razvrščene, otrok si občutek za abstrakcijo in posploševanje pridobi postopoma s prehajanjem iz konkretnega (npr. predstava seštevanja števil s seštevanjem dolžin tonov) k splošnemu.
Miha Šušteršič, prof. mat.

Pravljično-didaktično knjigo DO-RE-MI na 1, 2, 3: Pisana druščina v gozdu odlikujeta pestrost in bogatost vsebinskih elementov, ki so prilagojeni razvojnim zmožnostim in interesom posameznika. Zasnovana pa je tako, da omogoča učenje in razvedrilo širokemu starostnemu razponu uporabnikov. Celoto sestavljata besedilni in praktični del. V okvirni zgodbi nastopajo pravljični glasbeni junaki, ki usvajajo, nadgrajujejo in utrjujejo glasbenoteoretično znanje prek spoznavanja izkustvenega sveta ter znanja o njem. Predstavljeno je s pomočjo vzporednic s številnih drugih področij, med katerimi so matematika, zemljepis, naravoslovje, angleščina, kulturna dediščina in kultura bivanja in sobivanja. Doživetja in nova znanja junakov so razdeljena na dvanajst mesecev leta. Praktični del obsega nabor didaktičnih iger s karticami, igre so zasnovane stopenjsko. Mlajši igralci jih igrajo v sodelovanju s starši, starejši lahko sami. Igralce spodbujajo k ustvarjalnosti in prožnosti, saj vsebujejo številne predloge in namige za nove različice. Znanja želni uporabnik to leposlovno-poučno knjigo lahko bere oziroma uporablja kot celoto, ob vnovičnem branju pa se poljubno osredotoči bodisi na znanje s posameznih področij bodisi na pripovedno zgodbo in po želji igra didaktične igre. Z njeno pomočjo lahko otroku znanje približamo kot starši, tako da mu beremo in se z njim igramo, ter seveda v vlogi vzgojitelja ali učitelja. Odlikujejo jo kompleksnost, jasne, nazorne in plastične ponazoritve ter številne medpredmetne vzporednice. Ne nazadnje je celota prijetno in zanimivo branje tudi za vedoželnega odraslega, ki uživa v igrivem povezovanju elementov znanja, razmiga pedagoško žilico ter spodbuja ustvarjalnost in radovednost, ki oživlja duha posameznika ne glede na njegovo starost.

Andreja Blažič Klemenc, prof. slov. in angl. 

To je najboljša knjiga na svetu. Lahko jo berem in se z njo tudi igram.

Polona, 7 let

 

Jerneja Sojer Smerdu me je že od nekdaj navduševala s svojimi idejami, kreativnostjo in iskrenim glasnim smehom, pred kratkim pa sem z radovednostjo v roke vzela njeno pravljično-didaktično knjigo DO-RE-MI na 1, 2, 3: Pisana druščina v gozdu.

Ker sem veliko v stiku z glasbo in jo podajam mladim in malo manj mladim z zelo različnim glasbenim znanjem, z velikim veseljem "srkam" vsebine, ki jih lahko v praksi prenesem na svoje "poslušalce". Tako lahko potrdim, da je omenjena knjiga zagotovo ena izmed tistih, ki bo v naši družini pogosto vir navdiha in pomoč pri aktivnem in ustvarjalnem preživljanju časa z otroki.

DO, RE in MI (sestrici in bratec), glavni liki knjige, so nas nekega sončnega popoldneva popeljali v čudovit in čarobni svet gozda, ob čemer smo na prijeten način skozi igro spoznavale svet glasbenih elementov.

"Katere boš imela ti? Ničke ali četrtinke?" me je vprašala Brina (3), ko sva se pripravljali na glasbeni 3 v vrsto. Tako sva se prek igre naučili, da so "ničke" celinke, črne notke z repkom pa četrtinke. 

 

Ker je Ajda (6) v obdobju, ko mami bolj malo ve in bi jo vsaka čistilka ali dimnikar lažje naučila to, kar mami zna, je sam pristop k podajanju znanja trenutno pri nas zelo pomemben in igra zagotovo spada med dobre prakse. Tako sva se prek igre naučili narisati violinski ključ, ker pa jo je "potegnilo", je sama narisala še notke. Ob pregledovanju risbice sva mimogrede obdelali še notno črtovje, ki mu na risbici manjka ena črta.

   

 Nad vsebino knjige sem bila navdušena že med igro s svojima hčerkama in priznam, da sem jo vzela v roke še enkrat, ko so otroci zaspali, in vsebino, ki smo jo predelale popoldne, podrobno prebrala še enkrat. Ob prebiranju sem bila kar nekajkrat navdušena nad raznimi povezavami in priznam, da mi je kar nekajkrat ušel "Uau, na to pa sploh nisem pomislila!" 

Poleg spoznavanja glasbenih elementov se v knjigi srečamo s številnimi drugimi področji: matematika in matematične operacije, okolje in prostor, motorika in gibanje, govor in jezik, kultura in kulturna dediščina, umetnost, socialno-čustveno področje. Lahko jo beremo od začetka do konca kot pravljično zgodbo ali pa se poglavjem dodatno posvetimo z igranjem didaktičnih iger. Teh je 30, pri igranju pa si pomagamo z igralnimi karticami. V pomoč nam je lahko tudi plonk ceglc DO-RE-MI na 1, 2, 3.

Pravljično-didaktično knjigo DO-RE-MI na 1, 2, 3: Pisana druščina v gozdu toplo priporočam vsem staršem, vzgojiteljem in učiteljem, ki želijo podajati glasbeno znanje na prijeten, ustvarjalen in zabaven način. 

Več si lahko preberete na https://www.doremizivljenja.com/.

Karolina Repar, 22 april 2018; BEla KAva - Zavod za aktivno in ustvarjalno starševstvo